Meadow

Gallery Medium - 2022
Not Available
Chọn kích cỡ
60 x 80
Loại tác phẩm
Bản gốc
Thông tin chi tiết

Chất liệu: Tổng hợp và giấy Dó trên vải canvas

Kích thước: 60cm x 80cm

 

Tác giả:

Gallery Medium

Search