Văn Ngọc

TIỂU SỬ
– Sinh năm 1959 tại Phú Thọ, Việt Nam
– Anh lớn lên và học tại một trường nghệ thuật ở tỉnh Phú Thọ. Nghệ thuật của Văn Ngọc đặt trong mặt phẳng hai chiều, mặt phẳng ba chiều, đến sự sắp đặt của không gian “đa chiều”. Phần lớn các bức tranh, tác phẩm điêu khắc và tác phẩm sắp đặt của anh được thực hiện trên khung nguyên thủy, lâu đời, mang theo những câu chuyện quá khứ về vật liệu, con người, thời gian và hy vọng.

Triển lãm gần đây:
2019 “Đảo” – Triển lãm sắp đặt tại Trại giam Vạn Ngọc, Vũng Tàu
2017 “Trôi” – Triển lãm sắp đặt tại Bình Dương, Việt Nam
2016 Triển lãm nghệ thuật cá nhân – Triển lãm tại tầng hầm khách sạn Bưu điện Vũng Tàu

Giải Thưởng:
2011 “Chân Dung” – Giải Nhất Hội Mỹ Thuật Việt Nam
2006 “Dư chấn” – Giải Nhất Hội Mỹ Thuật Việt Nam

Văn Ngọc
ARTWORKS
Văn Ngọc - 2020
Tổng hợp
79 x 86 (cm)
96.000.000 VND
Văn Ngọc - 2019
Tổng hợp
59 x 69 (cm)
96.000.000 VND
Search