Tim Phạm

TIỂU SỬ
– Sinh năm 1990 tại Sài Gòn, Việt Nam
– Vẽ minh họa quảng cáo cho Vespa, Chanel, Tâm Vị Restaurant, Ofelia, Boniva Chocolatier.
– Biên tập minh họa cho Tạp chí Elle, Tạp chí L’officiel, Mensfolio
– Minh hoạ thời trang cho Li Lam, Gia Studio, Magonn, Meman
“Đôi khi một cái chạm không nhất thiết phải là sự tiếp xúc giữa 2 đối tượng vật lý, nó có thể là sự kết nối vô hình giữa chúng.” — Tim Phạm

Tim Phạm
ARTWORKS
Tim Phạm - 2023
In trên giấy ILFORD
50 x 70 (cm)
4.800.000 VND
Tim Phạm - 2023
In trên giấy ILFORD
50 x 70 (cm)
4.800.000 VND
Tim Phạm - 2023
In trên giấy ILFORD
50 x 70 (cm)
4.800.000 VND
Tim Phạm - 2023
In trên giấy ILFORD
50 x 70 (cm)
4.800.000 VND
Tim Phạm - 2023
In trên giấy ILFORD
50 x 70 (cm)
4.800.000 VND
Tim Phạm - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
50 x 70 (cm)
4.800.000 VND
Tim Phạm - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
50 x 70 (cm)
4.800.000 VND
Tim Phạm - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
50 x 70 (cm)
4.800.000 VND
Tim Phạm - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
50 x 70 (cm)
4.800.000 VND
Tim Phạm - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
50 x 70 (cm)
4.800.000 VND
Tim Phạm - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
42 x 30 (cm)
3.600.000 VND
Tim Phạm - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
42 x 30 (cm)
3.600.000 VND
Tim Phạm - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
42 x 30 (cm)
3.600.000 VND
Tim Phạm - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
30 x 21 (cm)
2.040.000 VND
Tim Phạm - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
30 x 21 (cm)
2.040.000 VND
Tim Phạm - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
30 x 21 (cm)
2.040.000 VND
Tim Phạm - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
42 x 30 (cm)
3.600.000 VND
Tim Phạm - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
42 x 30 (cm)
3.600.000 VND
Tim Phạm - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
29.7 x 42 (cm)
3.120.000 VND
Search