Thiên Minh

TIỂU SỬ
– Sinh năm 1990 tại Việt Nam
– Người Việt Nam nhưng Thiên Minh là nhiếp ảnh gia Mỹ hiện đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam.
– Minh được biết đến nhiều với vai trò là một nhiếp ảnh gia chân dung B&W ở Việt Nam.
– Minh có triển lãm cộng tác với L’officiel, Elle, Đẹp, Harper Bazaar, Mensfolio và đã hợp tác với Cartier, Chanel, Samsung, Asus, Johnnie Walker, Lacoste.

Thiên Minh
ARTWORKS
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
12 x 17 (cm)
28.800.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
90 x 140 (cm)
60.000.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
98 x 139 (cm)
60.000.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
98 x 139 (cm)
60.000.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
98 x 139 (cm)
60.000.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
98 x 139 (cm)
60.000.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
12 x 17 (cm)
11.760.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
12 x 12 (cm)
9.360.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
12 x 12 (cm)
9.360.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
30 x 21 (cm)
11.760.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
30 x 21 (cm)
11.760.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
30 x 21 (cm)
11.760.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
30 x 21 (cm)
11.760.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
30 x 21 (cm)
11.760.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
30 x 21 (cm)
11.760.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
30 x 21 (cm)
11.760.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
30 x 21 (cm)
11.760.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
30 x 21 (cm)
11.760.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
30 x 21 (cm)
11.760.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
59 x 79 (cm)
28.800.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
59 x 79 (cm)
28.800.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
59 x 79 (cm)
28.800.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
59 x 79 (cm)
28.800.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
59 x 79 (cm)
28.800.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
82 x 130 (cm)
60.000.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
82 x 130 (cm)
60.000.000 VND
Thiên Minh - 2023
In trên giấy Metallic Rag
82 x 130 (cm)
60.000.000 VND
Thiên Minh - 2022
Printed on Hahnemuhle William Turner
20 x 27 (cm)
8.160.000 VND
Thiên Minh - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
20 x 27 (cm)
8.160.000 VND
Thiên Minh - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
20 x 27 (cm)
8.160.000 VND
Thiên Minh - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
20 x 27 (cm)
8.160.000 VND
Search