Steffany Tran

TIỂU SỬ
Steffany Trần là một thợ làm gốm Việt Nam sống tại Thành phố New York, với nền tảng là thiết kế công nghiệp.
Thông qua đồ sứ, cô tập trung vào chế tác hình thức tinh khiết với mối quan hệ của con người. Cô liên tục thực hành với sự sáng tạo và tương phản trong hình thức, xem xét làm thế nào cân bằng  các mảnh sứ đứng độc lập là tốt,  kể cả khi kết hợp nó với nhiều nhóm – điều đó đem lại những khoảnh khắc trung thực, thoải mái, và ấm áp. Cô chủ yếu làm việc với gốm sứ và cho ra những thành phẩm trang nhã kể cả khi bị rơi vỡ. Nhưng vì tính đa dạng nghệ thuật của nó nên khi ném vỡ, lại càng tôn vinh bản chất vô tư, không thể đoán trước của nó.

Steffany Tran
ARTWORKS
Steffany Tran - 2022
Sứ và men tro
H17,5 x W8 (cm)
4.560.000 VND
Steffany Tran - 2022
Sứ và men tro
H16 x W7 (cm)
4.200.000 VND
Steffany Tran - 2022
Sứ và men tro
H9,75 x W7 (cm)
3.600.000 VND
Steffany Tran - 2022
Sứ và men tro
H12 x W7 (cm)
Not Available
Steffany Tran - 2022
Sứ và men tro
H14 x W7 (cm)
Not Available
Steffany Tran - 2022
Sứ và men tro
H11 x W8 (cm)
Not Available
Search