Quyết Dương

TIỂU SỬ
– Sinh năm 1989 tại Hà Nội
– Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội

Triễn lãm gần đây
2021 Triển lãm mỹ thuật toàn quốc
2021 Triển lãm nhóm “Tôi là chung ta” với 42 Xưởng vẽ tranh
2020,2021 Triển lãm “Art for you”

Quyết Dương
ARTWORKS
Quyết Dương - 2022
Màu nước trên giấy
45.5 x 36.5 (cm)
7.680.000 VND
Quyết Dương - 2022
Bột màu trên giấy
39.5 x 52 (cm)
7.680.000 VND
Quyết Dương - 2022
Màu nước trên giấy
37 x 49.3 (cm)
13.200.000 VND
Quyết Dương - 2022
Màu nước trên giấy
37 x 49.3 (cm)
13.200.000 VND
Quyết Dương - 2022
Màu nước trên giấy
37 x 49.3 (cm)
10.800.000 VND
Quyết Dương - 2022
Màu nước trên giấy
37 x 49.3 (cm)
10.800.000 VND
Quyết Dương - 2021
Bột màu trên giấy
61.5 x 88 (cm)
9.840.000 VND
Search