Nguyễn Cẩm Nhung

TIỂU SỬ
-Sinh năm 1998, Hà Nội, Việt Nam.
– Tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Việt Nam năm 2021

Triễn lãm nhóm
2021:
+ “Ta lừa cái gì”, VCCA, Hà Nội, Việt Nam
+ “Động tác tinh tế”, Manzi, Hà Nội, Việt Nam
2020
+ “Ruc Ra Ruc Dich”, Toong coworking space, Hà Nội – Nha Trang – Sài Gòn, Việt Nam
+ “Từ truyền thống đến truyền thống”, chùa Nam Hương, Hà Nội, Việt Nam
+ “Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020”, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Cẩm Nhung
ARTWORKS
Nguyễn Cẩm Nhung - 2020
Màu nước trên lụa
15 x 20 (cm)
Not Available
Search