Mr. Bambii

TIỂU SỬ
Mr.Bambii (người Hoa – Việt Nam b.1993) là một nghệ sĩ đa phương tiện. Vốn là một nhà thơ, anh sớm biết đến nghệ thuật trình diễn & điêu khắc như một quyết định sống hết thân thơ của mình.
“Tôi làm nghệ thuật như thể đó là điều tự nhiên nhất mà tôi đang làm. Tôi biết rằng tôi sinh ra là một nghệ sĩ, vì tôi biết rằng tôi sinh ra là một người đồng tính nam.” — Mr. Bambii

Mr. Bambii
ARTWORKS
Mr. Bambii - 2023
Điêu khắc trên sáp nến
35H x 25W x 12D (cm)
40.800.000 VND
Mr. Bambii - 2022
Điêu khắc trên sáp nến
(cm)
43.200.000 VND
Mr. Bambii - 2023
Điêu khắc trên sáp nến
37H x 27W x 15D (cm)
40.800.000 VND
Mr. Bambii - 2022
Điêu khắc trên sáp nến
H30 x W40 x D16 (cm)
Not Available
Search