Liêm
ARTWORKS
Liêm - 2022
Sơn mài trên gỗ
118.3 x 118.3 (cm)
48.000.000 VND
Search