Lê Anh Dũng

TIỂU SỬ
– Sinh năm 1991 tại Hà Nội, Việt Nam
– Tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Hà Nội.
“Mực là phương tiện để tôi thực hành vẽ , mặt khác, nó khiến tôi tự do sáng tạo”. — Lê Anh Dũng

Triễn lãm gần đây:
2021 Triển lãm “Tôi là chúng ta” của Xưởng tranh 42

Lê Anh Dũng
ARTWORKS
Lê Anh Dũng - 2023
Mực trên giấy Dó
51 x 81 (cm)
8.640.000 VND
Lê Anh Dũng - 2023
Mực trên giấy Dó
51 x 81 (cm)
8.640.000 VND
Lê Anh Dũng - 2022
Mực trên giấy Dó
40.5 x 33.7 (cm)
8.400.000 VND
Lê Anh Dũng - 2022
Bột màu trên giấy
39.5 x 30.5 (cm)
6.240.000 VND
Lê Anh Dũng - 2022
Mực trên giấy Dó
52 x 81 (cm)
Not Available
Lê Anh Dũng - 2022
Mực trên giấy Dó
52 x 81 (cm)
Not Available
Lê Anh Dũng - 2022
Mực trên giấy Dó
52 x 81 (cm)
Not Available
Lê Anh Dũng - 2022
Mực trên giấy Dó
52 x 81 (cm)
Not Available
Lê Anh Dũng - 2022
Mực trên giấy Dó
52 x 81 (cm)
Not Available
Lê Anh Dũng - 2022
Mực trên giấy Dó
52 x 81 (cm)
Not Available
Lê Anh Dũng - 2022
Mực trên giấy Dó
51 x 81 (cm)
Not Available
Lê Anh Dũng - 2022
Mực trên giấy Dó
52 x 81 (cm)
Not Available
Lê Anh Dũng - 2023
Mực trên giấy Dó
51 x 81 (cm)
Not Available
Lê Anh Dũng - 2022
Bột màu trên giấy
45.5 x 61 (cm)
Not Available
Search