Dương Gia Hiếu

TIỂU SỬ
– Sinh năm 1995 tại Sài Gòn
“Tôi là một nghệ sĩ/nhà thiết kế đa ngành ở Sài Gòn. Tôi tốt nghiệp ngành Thiết kế Đồ họa tại Đại học Kiến trúc TP.HCM. Dự án Ném được bắt đầu lần đầu tiên khi tôi khám phá cách chúng ta đối phó với rác trong cuộc sống hiện đại. Hiện tại NÉM tập trung vào các sản phẩm được thiết kế cho nhu cầu mới và cộng đồng. Nguồn cảm hứng của tôi chủ yếu là trên đường phố về thói quen của mọi người và cách họ giải quyết các vấn đề hàng ngày.” – Dương Gia Hiếu

Dương Gia Hiếu
ARTWORKS
Dương Gia Hiếu - 2022
Nhôm tái chế
22 x 32 (cm)
3.000.000 VND
Dương Gia Hiếu - 2022
100% vật liệu tái chế
H81 x W45 x D40 (cm)
31.200.000 VND
Search