Cao Thục

TIỂU SỬ
– Sinh năm 1995 tại Hải Phòng, Việt Nam
– Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 2020.
“Tôi lấy cảm hứng để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật từ những trải nghiệm thực tế và những người xung quanh mình. Nghệ thuật là một kênh để thể hiện cảm xúc của tôi về những chủ đề chạm đến nội tâm tôi và để khám phá thêm về bản thân trong quá trình đó.”  – Cao Thục

Triễn lãm gần đây:
2022 Tương lai của thời gian
2022 Kết nối nghệ thuật Hà Nội 5
2022 Liên hoan nghệ thuật trẻ toàn quốc (Hạng Nhì)
2021 Trung tâm thống nhất lưu trú nghệ thuật Phú Quốc

Cao Thục
ARTWORKS
Cao Thục - 2022
Bột màu trên giấy
29 x 41 (cm)
Not Available
Cao Thục - 2022
Bột màu trên giấy
32 x 43 (cm)
Not Available
Cao Thục - 2022
Bột màu trên giấy
29 x 41 (cm)
Not Available
Cao Thục - 2022
Bột màu trên giấy
39.5 x 30.5 (cm)
Not Available
Cao Thục - 2022
Bột màu trên giấy
39.5 x 30.5 (cm)
Not Available
Cao Thục - 2022
Bột màu trên giấy
39.5 x 30.5 (cm)
Not Available
Cao Thục - 2022
Bột màu trên giấy
39.5 x 30.5 (cm)
Not Available
Cao Thục - 2022
Bột màu trên giấy
39.5 x 30.5 (cm)
Not Available
Cao Thục - 2022
Bột màu trên giấy
39.5 x 30.5 (cm)
Not Available
Search