GALLERY MEDIUM

Gallery Medium là một phòng trưng bày nghệ thuật đương đại đa năng. Medium làm mờ ranh giới giữa nghệ thuật, thiết kế và nội thất. Bên cạnh việc là một nền tảng trực tuyến, Gallery Medium còn tổ chức các cuộc triển lãm, sự kiện, và bán các tác phẩm nghệ thuật trong một không gian được giám tuyển.
Tim Phạm - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
50 x 70 (cm)
4.800.000 VND
Tim Phạm - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
50 x 70 (cm)
4.800.000 VND
Tim Phạm - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
50 x 70 (cm)
4.800.000 VND
Tim Phạm - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
50 x 70 (cm)
4.800.000 VND
Tim Phạm - 2022
In trên giấy Hahnemuhle William Turner
50 x 70 (cm)
4.800.000 VND
Search