2022

Sort By:
 • Axcis Japan
 • Bát Tràng Museum
 • Cao Thục
 • CLAY MÃI
 • Devon Nguyễn
 • Dương Gia Hiếu
 • Đào Thảo Phương
 • Gallery Medium
 • Lâm Sơn Thân
 • Lê Anh Dũng
 • Leandro Marcelino
 • Mifa
 • Mr. Bambii
 • Nguyễn Bá Nguyên
 • Nguyễn Cẩm Nhung
 • Nguyễn Ngọc Liêm
 • Nguyễn Xuân Lục
 • Phúc Văn Đặng
 • Quyết Dương
 • Steffany Trần
 • Thảo Đức Bùi
 • Thiên Minh
 • Thy Trần
 • Tim Phạm
 • Trần Hải Minh
 • Trần Lê Quỳnh Anh
 • Văn Ngọc
 • Yuji Tokunaga
 • Zunng
 • Original
 • Print
 • High to low
 • Low to high
 • High to low
 • Low to high
Apply
Reset
Nguyễn Xuân Lục - 2022
Ink on "Giang" paper on canvas
135 x 165 (cm)
$4.000
Steffany Trần - 2022
Porcelain and ash glaze
H17.5 x W8 (cm)
$190
Steffany Trần - 2022
Porcelain and ash glaze
H16 x W7 (cm)
$175
Zunng - 2022
Gouache on paper
39,3 x 42 (cm)
$320
Quyết Dương - 2022
Watercolor on paper
49.3 x 37 (cm)
$550
Quyết Dương - 2022
Watercolor on paper
49.3 x 37 (cm)
$550
Quyết Dương - 2022
Watercolor on paper
88 x 61,5 (cm)
$410
Quyết Dương - 2022
Watercolor on paper
36.5 x 45.5 (cm)
$320
Quyết Dương - 2022
Gouache on paper
52 x 39.5 (cm)
$320
Nguyễn Ngọc Liêm - 2022
Lacquer on wood
118.3 x 118.3 (cm)
$2.000
Dew
Gallery Medium - 2022
Acrylic on canvas.
59.5 x 59.5 (cm)
$420
Gallery Medium - 2022
"Do" paper on linen canvas
50 x 70 (cm)
$250
Gallery Medium - 2022
Mixed media and "Do" paper on canvas
60 x 80 (cm)
$550
Trần Lê Quỳnh Anh - 2022
Chemigram
86 x 133,7 (cm)
$1.400
Trần Lê Quỳnh Anh - 2022
Chemigram
64.5 x 83 (cm)
$1.400
1 7
Search