Original

Sort By:
 • Axcis Japan
 • Bát Tràng Museum
 • Cao Thục
 • CLAY MÃI
 • Devon Nguyễn
 • Dương Gia Hiếu
 • Đào Thảo Phương
 • Gallery Medium
 • Lâm Sơn Thân
 • Lê Anh Dũng
 • Leandro Marcelino
 • Mifa
 • Mr. Bambii
 • Nguyễn Bá Nguyên
 • Nguyễn Cẩm Nhung
 • Nguyễn Ngọc Liêm
 • Nguyễn Xuân Lục
 • Phúc Văn Đặng
 • Quyết Dương
 • Steffany Trần
 • Thảo Đức Bùi
 • Thiên Minh
 • Thy Trần
 • Tim Phạm
 • Trần Hải Minh
 • Trần Lê Quỳnh Anh
 • Văn Ngọc
 • Yuji Tokunaga
 • Zunng
 • Original
 • Print
 • High to low
 • Low to high
 • High to low
 • Low to high
Apply
Reset
Mifa - 2019
Acrylic on Điệp paper mounted on canvas
87 x 117.1 (cm)
$2.200
Mifa - 2019
Acrylic on Điệp paper mounted on canvas
70.3 x 90.1 (cm)
$1.200
Steffany Trần - 2023
High-fired porcelain and glaze
H6 x W23.6 (cm)
$300
Steffany Trần - 2023
High-fired porcelain and glaze
H20 x W13.5 (cm)
$450
Steffany Trần - 2022
Porcelain and ash glaze
H17.5 x W8 (cm)
$190
Steffany Trần - 2022
Porcelain and ash glaze
H16 x W7 (cm)
$175
Đào Thảo Phương - 2023
Gouache on paper
39 x 52 (cm)
$360
Đào Thảo Phương - 2023
Gouache on paper
51.2 x 38.5 (cm)
$360
Đào Thảo Phương - 2023
Gouache on paper
51.7 x 39 (cm)
$380
Đào Thảo Phương - 2023
Gouache on paper
49.3 x 38 (cm)
$350
Đào Thảo Phương - 2023
Gouache on paper
56 x 44 (cm)
$450
Đào Thảo Phương - 2023
Gouache on paper
51.5 x 61.5 (cm)
$450
Đào Thảo Phương - 2023
Gouache on paper
56.3 x 44.3 (cm)
$420
Đào Thảo Phương - 2023
Gouache on paper
43.7 x 56.6 (cm)
$420
Đào Thảo Phương - 2023
Gouache on paper
43.7 x 56 (cm)
$420
1 2 15
Search