Original

Sort By:
 • Axcis Japan
 • Bát Tràng Museum
 • Cao Thục
 • CLAY MÃI
 • Devon Nguyễn
 • Dương Gia Hiếu
 • Đào Thảo Phương
 • Gallery Medium
 • Lâm Sơn Thân
 • Lê Anh Dũng
 • Leandro Marcelino
 • Mifa
 • Mr. Bambii
 • Nguyễn Bá Nguyên
 • Nguyễn Cẩm Nhung
 • Nguyễn Ngọc Liêm
 • Nguyễn Xuân Lục
 • Quyết Dương
 • Steffany Trần
 • Thảo Đức Bùi
 • Thiên Minh
 • Thy Trần
 • Tim Phạm
 • Trần Hải Minh
 • Trần Lê Quỳnh Anh
 • Văn Ngọc
 • Yuji Tokunaga
 • Zunng
 • Original
 • Print
 • High to low
 • Low to high
 • High to low
 • Low to high
Apply
Reset
Nguyễn Xuân Lục - 2023
"Son ta" lacquer on wood
52.5 x 52.5 (cm)
$2.000
Nguyễn Xuân Lục - 2023
"Son ta" lacquer on wood
52.5 x 52.5 (cm)
$2.000
Nguyễn Xuân Lục - 2023
"Son ta" lacquer on wood
80 x 120 (cm)
$7.000
Nguyễn Xuân Lục - 2023
"Son ta" lacquer on wood
80 x 120 (cm)
$7.000
Nguyễn Xuân Lục - 2021
"Son ta" lacquer on wood
160 x 100 (cm)
$8.000
Nguyễn Xuân Lục - 2020
"Son ta" lacquer on wood
80 x 120 (cm)
$5.000
Nguyễn Xuân Lục - 2019
Ink on "Dao" paper on canvas
95 x 145 (cm)
$3.800
Nguyễn Xuân Lục - 2022
Ink on "Giang" paper on canvas
135 x 165 (cm)
$4.000
Trần Hải Minh - 2023
Mixed media on Chuoi paper
100 x 200 (cm)
$12.300
Trần Hải Minh - 2023
Mixed media on Chuoi paper
100 x 200 (cm)
$12.300
Mifa - 2019
Acrylic on Điệp paper mounted on canvas
87 x 117.1 (cm)
$2.200
Mifa - 2019
Acrylic on Điệp paper mounted on canvas
70.3 x 90.1 (cm)
$1.200
Steffany Trần - 2023
High-fired porcelain and glaze
H6 x W23.6 (cm)
$300
Steffany Trần - 2023
High-fired porcelain and glaze
H20 x W13.5 (cm)
$450
Steffany Trần - 2022
Porcelain and ash glaze
H17.5 x W8 (cm)
$190
1 14
Search